Sunday, 10 November 2013

PPN: Latar Dalam Novel


Teks: Mazlia Murat
Foto: http://www.kamulah.com


Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
Latar atau 'setting' adalah latar belakang sesebuah cerita. Ia memberikan suasana kepada jalinan peristiwa (plot) dan watak yang ada dalam cerita.

Latar memainkan peranan dalam perkembangan tema, plot, watak, dan perwatakan. Watak dan perkembangan cerita akan menjadi lebih menarik apabila berada dalam situasi pelbagai latar.

Terdapat dua latar dalam sesebuah cerita, iaitu:

1. Latar fizikal atau latar persekitaran
Gambaran tentang tempat (lokasi) dan masa (zaman, musim) sesuatu perkara berlaku.

2. Latar masyarakat
Gambaran tentang keadaan masyarakat di tempat sesuatu perkara berlaku. Ia merangkumi bangsa atau etnik, status dan kehidupan sosial, ekonomi, dan sebagainya yang bersesuaian dengan watak. Selamat mengejar pelangi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...