Monday, 11 November 2013

PPN: Watak dan Perwatakan


Teks: Mazlia Murat
Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
Watak adalah tokoh yang mendukung sebuah cerita (manusia ataupun bukan manusia). Watak menggerakkan cerita melalui interaksi sesama watak mahupun dengan persekitaran (alam).

Perwatakan pula adalah pelukisan watak daripada aspek luaran dan dalaman oleh penulis. Ia ditonjolkan secara langsung mahupun tidak langsung melalui tingkah laku (aksi) dan tutur kata (dialog).

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan watak, iaitu watak utama, watak pembantu, watak sampingan, watak bundar, watak pipih, watak dinamik, watak statik, protagonis, dan antagonis.

Sifat perwatakan digambarkan melalui tindak-tanduk, cara berfikir, cara bercakap, rupa paras dan fizikal watak, kepercayaan dan ideologi yang dipegang, serta gambaran perasaan watak itu.

Watak yang berperanan paling penting dipanggil watak utama. Watak yang menonjol selepas watak utama adalah watak pembantu. Manakala, watak yang kurang penting dalam cerita disebut watak sampingan.

Watak protagonis mewakili watak utama. Watak ini tidak semestinya baik, tampan, dan berperikemanusiaan. Dia mungkin penjenayah, tidak jujur, dan sebagainya. Watak antagonis menjadi penentang atau lawan kepada watak protagonis.

Watak pipih lazimnya tidak kompleks, tidak berkembang, dan tidak memeranjatkan pembaca.

Watak bulat amat menarik kerana watak jenis ini menuju ke pelbagai arah, sama ada menambah pengalamannya, mengubah sikap dan fizikalnya.

Watak dinamik pula watak yang mengalami pelbagai konflik dari awal hingga akhir cerita.

Watak statik atau kaku tidak mengalami apa-apa perubahan, perkembangan, dan tidak bergerak.

Pelukisan watak terutamanya watak utama dan pembantu penting untuk menarik perhatian pembaca dan menjadikan cerita menarik.


Selamat mengejar pelangi!

_______

PM Mazlia Murat untuk sebarang pertanyaan.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...