Saturday, 9 November 2013

PPN: Plot


Teks: Mazlia Murat


Plot adalah jalinan peristiwa yang berlaku dalam sesebuah cerita dari awal hingga akhir. Plot merangkumi perkara yang terjadi dan sebab perkara itu terjadi. Setiap perkara berhubungan berdasarkan faktor sebab dan akibat.


Ada dua jenis plot dalam penulisan:
  1. Plot kronologis (Konvensional)
Plot jenis ini dibina mengikut urutan masa iaitu yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan.
  1. Plot bukan kronologis (Bukan konvensional)
Plot jenis ini tidak ditulis mengikut kronologis, sebaliknya diubah suai mengikut imaginasi dan kreativiti pengarang. 
Novel dimulakan dengan pengakhiran cerita, kemudian pembaca dibawa kepada permulaan cerita, iaitu sebelum pengakhiran, dan disudahi dengan peleraian. 

Plot secara umumnya mempunyai tiga peringkat utama, iaitu:
a) Permulaan
- Digunakan untuk memperkenalkan watak dan perwatakan, gambaran latar, dan suasana

b) Klimaks
- Cerita berkembang lalu menghasilkan konflik sehingga mencapai kemuncak (klimaks)

c) Peleraian
- Watak utama berjaya mengatasi atau menyelesaikan konflik yang memuncak dan cerita berakhir
- Ada juga cerita yang ditamatkan pada klimaks; tanpa peleraian.Teknik penyusunan plot yang menarik adalah penyusunan peristiwa secara tidak  kronologi. Kita perlu kreatif dan bijak menyusun dan menjalinkan plot sehingga mencapai peleraian. 


Selamat mengejar pelangi.

_______

PM Mazlia Murat untuk sebarang pertanyaan.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...