Monday, 11 November 2013

PPN: Teknik Penceritaan

Teks: Mazlia Murat

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani


Teknik penceritaan adalah kaedah plot dipersembahkan oleh penulis dalam sesebuah cerita supaya menarik untuk dibaca.


Antara teknik penulisan yang digunakan:
 1. Flashback (Imbas kembali)
  Cerita dipersembahkan dengan mengingat kembali peristiwa yang sudah berlaku melalui ingatan, mimpi, khayalan watak, dialog.

 2. Flashfoward (Imbas muka)
  Penulis memberi bayangan awal perkara seterusnya yang akan berlaku, kesan daripada aksi-aksi watak dalam cerita. Teknik ini mewujudkan keyakinan pembaca terhadap sesuatu yang akan berlaku.

 3. Saspens
  Teknik ini digunakan supaya pembaca tertanya-tanya mengapa sesuatu peristiwa berlaku. Teknik ini dapat mengikat pembaca supaya terus membaca kerana ingin tahu apa yang akan berlaku seterusnya.

 4. Twist and Turn (Kejutan)
  Perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca. Penulis memasukkan sesuatu watak ataupun peristiwa secara tiba-tiba. Plot cerita mengalami perubahan yang tidak sama dengan andaian pembaca.

 5. Dialog
  Dialog adalah pertuturan antara dua watak ataupun lebih. Melalui dialog antara watak-watak, tergambar pendapat atau fikiran yang berkaitan dengan tema. Plot cerita juga boleh digerakkan melalui dialog.
 6. Konflik
  Konflik bermaksud pertentangan atau pertikaian antara dua pihak. Ia tidak terhad kepada pertentangan fizikal semata-mata, tetapi juga pertentangan pendapat, idea, pemikiran, dan sikap. Konflik ditimbulkan bagi menghidupkan watak-watak dan mewarnai cerita.
  Terdapat dua jenis konflik, iaitu:

  a) Konflik Luaran
  - Pertentangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, ataupun manusia dengan haiwan.
  - Konflik digambarkan sebagai pertentangan antara watak protagonis dengan watak antagonis.

  b) Konflik Dalaman
  - Pertentangan dalam diri, fikiran ataupun perasaan watak itu sendiri.
  Konflik yang berlaku akan menghasilkan ketegangan lalu membawa kepada kemuncak cerita (klimaks).

  Klimaks adalah saat paling tegang dalam sesuatu peristiwa. Ia menarik minat pembaca kerana menyentuh atau mencecah ke satu tanda paling tinggi ataupun berada dalam keadaan yang genting, mendebarkan, mencemaskan, ataupun mengerikan sebelum peleraian berlaku.


  Selamat mengejar pelangi!


  _______

  PM Mazlia Murat untuk sebarang pertanyaan.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...